Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: pl-0087

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 21,9015,90

Do koszyka
Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad

Autorka: Daniela Klich

Książka ma na celu przybliżenie czytelnikowi problemu heterogenności krajobrazu Bieszczad na przykładzie jego wycinka.

Treść

Wprowadzenie.
Próba określenia struktury wycinka krajobrazu Bieszczad.
Szybkość procesu rozkładu w wybranych płatach leśnych charakterystycznych dla krajobrazu Bieszczad.
Rola makro saprofagów w przepływie energii przez wybrane płaty leśne Bieszczad.
Rola rodzaju Chromatoiulus w procesach rozkładu.
Uwagi o możliwości zastosowania różnych metod do określenia struktury troficznej bezkręgowców na przykładzie Bieszczad.
Porównanie struktury fauny bezkręgowców łąki kulturowej i niekultywowanej w Bieszczadach.
Porównanie struktury aktywnej fauny bezkręgowej łąki kultywowanej i niekultywowanej w Bieszczadach.
Porównanie szybkości rozkładu w dwóch typach płatów łąkowych na przykładzie Średniego Wierchu.
Wpływ temperatury na intensywność metabolizmu ściółki lasu mieszanego i świerkowego.
Wpływ temperatury na elementy gospodarki energią wija drewniaka Lithobius forficatus.
Horyzontalna heterogenność bioenergetyczna wybranego wycinka krajobrazu Bieszczad.
Pismiennictwo
 

Rok wydania

2005

Wydawnictwo:

Werset

Liczba stron:

104

Format:

16,5x23,5 cm

ISBN:

83-60133-08-5

Oprawa:

broszurowa


Ładowanie...