Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ol-0900

W sklepie dodano: 29 czerwca 2015

udostępnij

Cena: 32,0017,00

Do koszyka
Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego

Autorka: Izabela Dąmska

Treści książki to niepublikowane materiały Profesor dr hab. Izabeli Dąmbskiej, tragicznie zmarłej 29 sierpnia 1984 roku. Materiały mają formę referatów, głosów w dyskusji, jak i programów naukowych, przedstawianych na różnych sesjach naukowych (...) Aktualność prezentowanych w tej książce zagadnień, nagłaśnianych przez Profesor Dąmbską, wiąże się z szeroko pojętą ochroną środowiska Polski, ochroną zasobów przyrodniczych Wielkopolski, zachowaniem cennych ekosystemów lądowych i wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, jak również ochroną jezior Pomorza, w szczególności jezior lobeliowych. W książce tej zawarte są również materiały źródłowe oceny biologicznej wielu cennych przyrodniczo zbiorników wodnych, do dzisiaj nie objętych ochroną. Czytelnik znajdzie tu również ekspertyzy hydrobiologiczne dotyczące funkcjonowania biocenoz wodnych włączonych w system chłodniczy elektrowni Konin i Pątnów. Materiały te są tym cenniejsze, że umożliwiają przeprowadzenie analizy zakresu zmian ekologicznych i procesów biologicznych po 50 latach, tj. od momentu uruchomienia elektrowni Konin i Pątnów.

Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: WPTPN
Liczba stron: 216
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-7654-199-0
Oprawa: broszurowa
 

Ładowanie...