Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

Dostępność: dostępny w ok. 5 dni roboczych

Nr produktu: az-2330

W sklepie dodano: 25 lipca 2017

udostępnij

Cena: 48,70

Do koszyka
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego
Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu

Redakcja:
Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna

Treść

25 lat funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Przedmowa
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – 25 lat realizacji programu, znaczenie poznawcze i aplikacyjne
Stacje Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Stacja Bazowa Kampinos
Stacja Bazowa Karkonosze
Stacja Bazowa Koniczynka
Stacja Bazowa Puszcza Borecka
Stacja Bazowa Roztocze
Stacja Bazowa Różany Strumień
Stacja Bazowa Storkowo
Stacja Bazowa Szymbark
Stacja Bazowa Śwęty Krzyż
Stacja Bazowa Wigry
Stacja Bazowa Wolin
Stan środowiska w Polsce
Stan geoekosystemów Polski w 2015 roku na podstawie badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Stan środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na podstawie badań monitoringowych w 2015 roku
Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu
Charakterystyka wezbrań Bystrzanki w latach 1996–2015
Dynamika roślinności na stałej powierzchni badawczej w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu
Mezotroficzny charakter roślinności jeziora Czarnego w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie)
Depozycja zanieczyszczeń – Case Study Puszcza Borecka
Występowanie zagrożonego gatunku okrzemki Fragilaria reicheltii(Voigt) Lange-Bertalot w jeziorach zlewni Strugi Toruńskiej – badania wstępne
Rośliny inwazyjne obcego pochodzenia w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie)
Jakość powietrza atmosferycznego w Koniczynce w latach 1996–2016 na podstawie badań WIOŚ
Wybrane elementy struktury zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w badanych typach siedliskowych lasu w otoczeniu Stacji Bazowych ZMŚP
Nowa metoda ocena stanu hydromorfologicznego cieków w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR)
Wpływ człowieka na wielkość transportu zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie)
Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym
Dynamika zmian temperatury wody w zespole zbiorników zaporowych Czorsztyn-Sromowce Wyżne i jej rola w kształtowaniu termiki rzeki górskiej
icz 25 lat funkcjonowania programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Transformacja właściwości fizykochemicznych wód opadowych w drzewostanie sosnowym na przykładzie małej zlewni zurbanizowanej (Różany Strumień, Poznań)
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994–2016
Warunki kształtowania się interakcji wód powierzchniowych i podziemnych w małej zlewni bagiennej (na przykładzie zlewni badawczej ZMŚP „Kampinos”)
Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza i składu chemicznego opadów atmosferycznych w małej zlewni antropogenicznej Różanego Strumienia w 2016 roku
Indywidualność geograficzna zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu
Ocena stanu troficznego jezior dorzecza Strugi Toruńskiej, metodą Zooplanktonowych Wskaźników Stanu Trofii
Monitoring zgrupowań dżdżownic (Lumbricidae) zasiedlających glebę agroekosystemów Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce
Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia w Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze
Stan geoekosystemów jeziornych dorzecza Strugi Toruńskiej w zmieniających się warunkach klimatyczno-hydrologicznych
Kompleksowy monitoring zbiornika retencyjnego na przykładzie Zbiornika Rydzyna
Stan hydromorfologiczny i hydrochemiczny Parsęty
Zmiany klimatyczne na Pobrzeżu Szczecińskim i ich wpływ na wielkości przepływów rzecznych
Stan i przemiany środowiska przyrodniczego zlewni ZMŚP Jezioro Gardno w latach 2009–2016
Stan czystości wód Strugi Toruńskiej w granicach zlewni eksperymentalnej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce


 
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: UMK
Liczba stron: 314
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-231-3826-6
Oprawa: broszurowa
 
 
 
 
Ładowanie...