Zmiany awifauny lęgowej zieleni miejskiej Lublina

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: 6288/kl/001

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 31,00

Do koszyka

Polecamy również

Notatki Ornitologiczne 48 (2), 2007

Notatki Ornitologiczne 48 (2), 2007

M. in. mewy w Zat. Gdańskiej, łabędź niemy na Ziemi Łódzkiej, rzadkie gatunki w 2006, lęg mieszany mew ...

Cena: 12,00
Ptaki Poznania

Ptaki Poznania

Ptaki Poznania - stan jakościowy i ilościowy oraz jego zmiany w latach 1850-2000

Cena: 33,9079,90 zł
Zmiany awifauny lęgowej zieleni miejskiej Lublina w latach 1982-2007 oraz ich przyczyny
   
Autor: Waldemar Bieduń

Treść


Wstęp

MATERIAŁY I METODY

Teren badań
    Charakterystyka miasta
    Charakterystyka terenów objętych badaniami ilościowymi
       Charakterystyka ogólna
       Opis analizowanych czynników siedliskowych
Metody badań terenowych
Analiza danych
    Wyróżnione parametry charakterystyki zgrupowań lęgowych
    Analiza statystyczna
    Używane skróty i pojęcia
WYNIKI BADAŃ

Zmiany awifauny lęgowej
    Liczba gatunków
    Regularność gniazdowania i zmiany składu gatunkowego
    Zmiany liczebności i struktury zgrupowań lęgowych
       Zagęszczenie ogólne
       Struktura dominacji ilościowej
       Liczba i udział dominantów
       Gildie gniazdowe
       Gildie pokarmowe i sposób żerowania
       Osiadłość
    Przegląd grup gatunków wg charakteru zmian
Wybrane czynniki lokalne a zmiany awifauny
    Czynniki charakteryzujące poszczególne tereny
       Wielkość i charakter użytkowania
       Położenie
       Zaawansowanie urbanizacji
       Tempo przekształceń terenu
       Stan drzewostanu
       Podszyt i "powierzchnia martwa"
       Sztuczne miejsca lęgowe
       Natężenie ruchu ludzi
       Obecność drapieżników
    Struktura otoczenia badanych terenów
       Długość ulic i natężenie ruchu
       Udział zabudowy
       Bogactwo zieleni
       Tereny otwarte
DYSKUSJA

Czynniki lokalne a parametry ogólne zgrupowań lęgowych awifauny
    Czynniki statyczne
       Wielkość i charakter użytkowania
       Położenie w mieście i gradient urbanizacji
    Czynniki dynamiczne
        Struktura roślinności
       Presja urbanizacyjna
       Drapieżnictwo i konkurencja międzygatunkowa
       Otoczenie badanych terenów
Zmiany statusu poszczególnych gatunków
    Wpływ czynników lokalnych
    Czynniki działające w szerszej skali
       Zmiany zasięgu
       Zmiany stanu ogólnego populacji
       Synurbizacja
Mechanizmy zmian awifauny lęgowej zieleni miejskiej - próba syntezy
    Struktura zgrupowań lęgowych - aktywne i pasywne synantropy
       Liczba gatunków lęgowych
       Różnorodność gatunkowa
       "Homogenizacja" awifauny
       Gildie gniazdowe
       Czynniki decydujące o charakterze zgrupowań
    Dynamika liczebności na tle zmian w skali miasta
       Dynamika zagęszczenia zgrupowań lęgowych zieleni miejskiej
       Przepływ osobników między różnymi siedliskami w mieście
    Prawidłowości funkcjonowania zgrupowań lęgowych w zieleni miejskiej
       Czy istnieje uniwersalny mechanizm zmian?
       Pojemność siedliska a wielkość populacji
       Ranga czynników lokalnych i globalnych
        Wpływ zmian klimatycznych i zanik cech migracyjnych
4. WNIOSKI KOŃCOWE
5. PIŚMIENNICTWO
6. SUMMARY

SPIS RYCIN I TABEL
TABELE

Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: KUL
Liczba stron: 160
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-7363-929-4
Oprawa: broszurowa
Inni kupili:
Rośliny wodne i bagienne Rośliny wodne i bagienne

Książka opisują różnorodność krajowych gatunków przystosowanych do siedlisk wodnych

Cena: 55,9069,00 zł Więcej Do koszyka
Jaki to ptak? Mój pierwszy przewodnik Jaki to ptak? Mój pierwszy przewodnik

Przewodnik dla dzieci, który wtajemnicza ich w świat ptaków.

Cena: 12,5015,00 zł Więcej Do koszyka
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...