Zmiany w roślinności na siedliskach mokradeł leśnych

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: 11821/ii/0005

W sklepie dodano: 17 października 2012

udostępnij

Cena: 56,90

Do koszyka

Polecamy również

Lasy i zarośla. Zbiorowiska roślinne Polski

Lasy i zarośla. Zbiorowiska roślinne Polski

Klucz do identyfikacji ważniejszych jednostek, 500 fotografii, schematy

Cena: 91,0099,00 zł
Zmiany w roślinności na siedliskach mokradeł leśnych w północno-wschodniej Polsce

Autor: Janusz Czerepko

Praca zawiera podsumowanie badań, których celem było określenie kierunku i tempa zmian zbiorowisk roślinnych mokradeł leśnych. Badania przeprowadzono na siedliskach hydrogenicznych w północno-wschodniej Polsce, na 251 zdjęciach fitosocjologicznych w 9 zespołach roślinnych: Sphagnetum magellanici, Ledo-Sphagnetum magellanici, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Sphagno-Betuletum pubescentis, Sphagno girgensohnii-Piceetum, Thelypteridi-Betuletum pubescentis, Ribeso nigri-Alnetum, Fraxino-Alnetum, Ficario-Ulmetum minoris. Badania roślinności przeprowadzono dwa razy, przed 40 laty i powtórzono w latach 2003-2010. Zarejestrowane zmiany roślinności były spowodowane głównie zmniejszeniem wilgotności siedlisk wskutek zmian klimatycznych. Zwiększył się udział gatunków preferujących siedliska bardziej suche, a zmniejszył się udział gatunków wymagających siedlisk żyznych. W wyniku mineralizacji torfu niektóre mikroelementy i makroelementy stały się dostępne dla roślin. Udział brzozy, dębu, klonu i grabu w drzewostanach rosnących na siedlisk podmokłych znacznie wzrósł.

Pokrycie procentowe warstwy dolnej (podszytu, krzewów i runa leśnego) było stosunkowo większe niż w poprzednich obserwacjach. Rzadkie występowanie zalewów i wody stojącej na powierzchni gruntu spowodowały spadek pokrycia warstwy mszysto-porostowej i zmniejszenie liczby gatunków mchów, zwłaszcza wątrobowców.

Różnorodność mchów zmniejszyła się znacznie - 25 gatunki uznano za wymarłe. Tempo zmian roślinności było zróżnicowane: najszybsze w Puszczy Białowieskiej, a najwolniejsze w Puszczy Rominckiej. Porównanie składu gatunkowego zbiorowisk leśnych z wcześniejszych badań fitosocjologicznych pozwala na zmianę klasyfikacji większości zespołów roślinnych. Największe zmiany w składzie florystycznym miały miejsce w zespołach Sphagno girgensohnii-Piceetum, Thelypteridi-Betuletum pubescentis i Ledo-Sphagnetum magellanici. Najwyższe tempo akumulacji torfu zachodziło w rezerwie Mechacz Wielki (Puszcza Romincka), a najniższe – w rezerwie Michnówka (Puszcza Białowieska).

Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: IBL
Liczba stron: 128 + 11 tabel wielkoformatowych
Format: cm
ISBN: 978-83-878647-99-5
Oprawa: broszurowa


Inni kupili:
Ekologiczne podstawy kształtowania ... Ekologiczne podstawy kształtowania ...

Studia Naturae Nr 45, Ekologiczne podstawy kształtowania ekosystemów łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Barwne formy pstrąga tęczowego Barwne formy pstrąga tęczowego

Zróżnicowanie organizmów mające podłoże genetyczne jest podstawowym warunkiem ewolucji...

Cena: 17,00 Więcej Do koszyka
Przyroda Beskidu Sądeckiego Przyroda Beskidu Sądeckiego

W książce tej przedstawiono walory przyrodnicze Beskidu Sądeckiego ujęte w ramy czterech pór roku

Cena: 33,0037,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...