Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych ...

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: 11819/ii/0003

W sklepie dodano: 17 października 2012

udostępnij

Cena: 46,90

Do koszyka

Polecamy również

Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona

Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona

So­sna zwyczajna jest gatunkiem, który odgrywa i odgry­wać będzie pierwszoplanową rolę z racji swego ...

Cena: 67,9072,00 zł
Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba Phlebiopsis gigantea

 Redaktor: Zbigniew Sierota

W pracy opisano wyniki badań nad zmianami zachodzącymi w wybranych 11 drzewostanach gospodarczych sosny zwyczajnej, rosnących na gruntach porolnych, w których zapoczątkowany został proces chorobowy spowodowany przez korzeniowca wieloletniego (Heterobasidion annosum) - sprawcę groźnej choroby, jaką jest huba korzeni. Drzewostany te cechowała daleko posunięta monotypizacja, charakterystyczna dla zalesień nieużytków i gleb rolniczych najsłabszej jakości (typ lasu - bór świeży), zbliżony wiek (przełom I i II klasy wieku) oraz podobne warunki termiczno-wilgotnościowe i klimatyczne. W tych drzewostanach podjęto próbę przebudowy częściowej, polegającej na wycięciu w ogniskach chorobowych niewielkich gniazd, z równoczesnym wprowadzeniem do powstałych pniaków preparatu biologicznego z grzybem Phlebiopsis gigantea, antagonistą sprawcy huby korzeni. Sposób ten, zwany metodą „sztucznych luk”, wydaje się być skuteczną metodą profilaktyczno-terapeutyczną. Zawiera on element biotechnologii - preparat biologiczny skutecznie zwalczający patogena i wykorzystuje elementy inżynierii środowiska przez wprowadzenie konkurenta do korzeni w przestrzeni glebowej drzewostanu, w której będą rozwijać się systemy korzeniowe wprowadzonych sztucznie drzew gatunków liściastych. Zmiany zachodzące w obrębie sztucznych luk porównano z rozwojem istniejących luk naturalnych oraz drzewostanu we fragmencie nie wykazującym jeszcze symptomów choroby.

W lukach sztucznych (ogrodzonej i nieogrodzonej), lukach naturalnych oraz w drzewostanie badane były: zmiany chemizmu gleb, aktywność mikrobiologiczna zbiorowisk, mikoryzy, roślinność runa, przeżywalność wprowadzonych sadzonek, cechy hodowlane drzew otaczających luki, zmienność zgrupowań Carabidae, aktywność przypłaszczka granatka Phaenops cyanea, zdrowotność drzewostanu, a także oceniana skuteczność zabiegu ochronnego z P. gigantea oraz przebieg warunków meteorologicznych (2007-2010).

Uzyskane wyniki wskazują na wielokierunkowe zmiany w środowisku glebowym oraz w drzewostanach, zapoczątkowane zarówno procesem chorobowym (huba korzeni), jak i wykonaniem sztucznych luk oraz wprowadzeniem gatunków liściastych (przebudowa) do dotychczasowej monokultury sosny zwyczajnej.
 
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: IBL
Liczba stron: 279
Format: cm
ISBN: 978-83-62830-00-8
Oprawa: broszurowa

Inni kupili:
Ekologia ewolucyjna Ekologia ewolucyjna

Pierwszy polski podręcznik ekologii ewolucyjnej tłumaczący teoretyczne koncepcje...

Cena: 36,1639,00 zł Więcej Do koszyka
Wpływ środowiska leśnego na populacje jeleniowatych... Wpływ środowiska leśnego na populacje jeleniowatych...

...w warunkach restytucji lasu po wielkoobszarowym pożarze

Cena: 23,90 Więcej Do koszyka
Półnaturalna hodowla lasu Półnaturalna hodowla lasu

Jest to monografia problemu półnaturalnej hodowli lasu, naświetlająca zagadnienie...

Cena: 29,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...