Zmienność chromosomów mitotycznych ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: wa-0006

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 10,00

Do koszyka
Zmienność chromosomów mitotycznych traszki karpackiej (Triturus montandoni) i zwyczajnej (Triturus vulgaris)

Autorzy: Jadwiga Zbożeń, Marek Stachurski

Publikacja stanowi interesujący wkład do kariologicznych badań nad populacjami traszek europejskich i jest opracowaniem stanowiącym cenną próbę udokumentowania zróżnicowania i różnych stron odmienności w obrębie chromosomów badanych gatunków. Podstawowym celem pracy było przebadanie chromosomów mitotycznych samców traszki karpackiej dla określenia stopnia zróżnicowania homologów poszczególnych par oraz dla sprawdzenia obecności chromosomów płci. Jedyna praca opisująca rozmieszczenie heterochromatyny w chromosomach mitotycznych traszki karpackiej dotyczyła zwierząt pochodzących z nieznanego miejsca w Rumunii (Ragghianti i in., 1978), dlatego istniała potrzeba przebadania krajowych, geograficznie odległych populacji północnokarpackich oraz populacji, w których występują mieszańce. Konieczne okazało się także sporządzenie dokładnego opisu chromosomów mitotycznych samców traszki zwyczajnej T. vulgaris, podgatunku nominalnego z Polski, w tym z obszarów sympatrycznych z T. montandoni, ponieważ brakowało takich informacji dla naszego kraju. Badania uzupełniono analizą chromosomów, podgatunku traszki zwyczajnej T. vulgaris ampelensis z Rumunii, w celu rozszerzenia wiedzy o kariologicznej zmienności wewnątrzgatunkowej poprzez porównanie wyników z danymi uzyskanymi przez Schmida i in. (1979) dla zachodnioeuropejskich populacji podgatunku nominalnego T. vulgaris vulgaris. Badania elektroforetyczne Rafińskiego i in. (2001) wykazały pewne genetyczne różnice wewnątrzgatunkowe pomiędzy podgatunkami T. vulgaris vulgaris i T. vulgaris ampelensis, pochodzącymi z Rumunii.

Rok wydania: 2005
Wydawnictwo: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej
Liczba stron: 54
Format: 14,5x21 cm
ISBN: 83-7133-292-0
Oprawa: broszurowa
Ładowanie...